Onze nieuwe Sales Evaluator kan u helpen bij het ontwikkelen van uw salesteam

Persbericht – De bevindingen van Mercuri International’s Sales Excellence Survey 2017 tonen aan dat bedrijven met topprestaties die uitblinken in verkoop, aanzienlijk meer tijd investeren in de ontwikkeling van hun verkoopteam. Ze doen 69 procent meer trainingen, 72 procent meer coaching en 41 procent meer evalueertijd in vergelijking met hun lagere peers. Meer tijd en moeite alleen is echter geen garantie voor betere resultaten. Het meten van de huidige competenties is de eerste stap om goed te investeren in de ontwikkeling van het verkoopteam.

Our new Sales Evaluator can help your sales force development initiatives deliver

Mercuri’s nieuwe online competentiebeoordeling en benchmarking tool – Sales Evaluator stelt u in staat om dit precies te doen. Het meet de effectiviteit van uw verkoop- en klantenteams in termen van vaardigheden, kennis en houding.

Voorafgaand aan het beoordelingsproces adviseert Mercuri een aan te wijzen team het project uit te stippelen, overeenstemming te bereiken over het communicatieplan en, het meest cruciaal, de competenties te definiëren. U kunt hiervoor een beroep doen op de bibliotheek van Mercuri met meer dan 100 gedefinieerde verkoopcompetenties.

Het evaluatieproces omvat online zelfevaluatie, managerbeoordeling en een gefaciliteerde validatiebijeenkomst om de scores te bespreken.

De tool biedt een mechanisme voor het definiëren van de competenties die nodig zijn om een zeer effectief verkoopteam te zijn. Op basis hiervan kunt u uw team beoordelen aan de hand van deze benchmark. Het helpt ook het verkoopleiderschap en hun L & D-partners om de infrastructuur te creëren die nodig is om een reeks opleidings-, coaching- en leerinterventies uit te voeren die door de analyse zijn geïdentificeerd als de prioriteitsgebieden voor ontwikkeling.

Zakelijke voordelen van Sales Evaluator

Sales management en Learning and Development Managers die gebruik maken van Sales Evaluator zullen in staat zijn om rapporten te genereren die hen daartoe in staat stellen:

  • Benchmark huidige prestaties
  • Meet de effectiviteit van uw verkoopteam en alle andere medewerkers met klantcontact
  • Verhoog het rendement op de investering
  • Maak uw trainingsbudget efficiënter besteed
  • Genereer een gericht plan voor verbetering
  • Begeleiden van coaching precies daar waar het nodig is
  • Ontdek potentiële financiële verbeteringen

Competentie is de optelsom van vaardigheden, kennis en houding – Sales Evaluator meet de effectiviteit van de vaardigheden, kennis en attitudes van mensen.

E-mail: mercuri@mercuri.nl

Tel: +31 88 63728 74